Tjenester

Vi lever i en tid hvor teknologiske omveltninger endrer måten vi arbeider på internt, overfor kunder og med samarbeidspartnere. Teknologiske omveltninger påvirker derfor bedrifters strategier, forretningsmodeller, kompetansebehov, organisering og løsninger. Vår misjon er å hjelpe bedrifter og ledere å møte truslene og utnytte mulighetene som disse endringene innebærer.


Strategi
Fra innsikt til målrettet veikart

Endring drives fram av ledere. Vi hjelper deg å velge riktig strategi, forankret i forretningsmessige behov, intern og ekstern innsikt og konkretisert i form av tydelige planer som sikrer at du når dine mål.

Insight & Audits

Hvordan påvirker digitale omveltninger din virksomhet? Vi hjelper deg med å forstå hva som skjer, og å gjøre veivalg som gjøre virksomheten sterkere i forhold til eiere, medarbeidere, kunder og konkurrenter.

Strategy development

Digitale utfordringer griper i dag langt inn i virksomhetenes kjerne. Vi hjelper deg å utvikle en strategi for digital endring, som både er digital, interessentforankret og forretningsorientert på en og samme tid.

Planning

Strategier som ikke følges opp av et forpliktende veikart, er ikke strategier, men gode intensjoner. Vi hjelper deg med å utforme planer for digital endring, både i form av nye digitale løsninger og kulturell omstilling.

Løsninger
Fra interne til eksterne behov

Er dine digitale endringsbehov størst på markedssiden eller internt? Eller ser du behovet for en digital gjennomgang av hele virksomheten? Sammen med deg velger vi tiltakene som gir størst effekt nå.

Business Transformation

Digitaliseringen griper inn i alle kjerneprosesser - utvikling, produksjon, logistikk, salg og markedsføring - og i alle støtteprosesser. Vi hjelper deg å avstemme og integrere digitale tiltak med din business.

Workplace Collaboration

Hver eneste dag kommer dine medarbeidere på jobb, med solide digitale erfaringer fra privatlivet. Men hva møter de på jobben? En moderne digital arbeidsplass kan være ditt viktigste grep for å få til digital endring.

Customer Experience

Først var det nettsteder. Så var det mobil. Så var det sosiale nettverk. Og nå: chat. Hvilken kundereise tilbyr du dine kunder i dag? Vi hjelper deg å integrere markedsføring, salg og support, på tvers av kanalene.

Gjennomføring
Fra skrivebord til reell endring

Mange gode digitale initiativ strander fordi de glemmer den viktigste nøkkelen til endring: Menneskene. Vi hjelper deg gjennom hele endringsreisen, med endringsforståelse, opplæring, kommunikasjon og måling.

Change Management

Selvsagt er det viktig at ledere lærer å bruke digitale, sosiale og mobile verktøy. Men det er ennå viktigere å kunne lede endring. Vi kan hjelpe deg å koble sammen digital kompetanse og endringskompetanse.

User Experience & Learning

Jo mer intuitive nye verktøy er, jo lettere er det å ta dem i bruk. Men når vaner skal endres, må du også investere i opplæring. Vi hjelper deg på begge fronter: Optimalisert brukeropplevelse, læring og trening.

Communication

I en moderne digital arbeidsplass er det lettere å finne relevant informasjon og å kunne ha en dialog. Men husk: Kommunikasjon & engasjement kan være både digital og analog. Og ikke minst: Budskapet er viktigst!

Medarbeidere
Nøkkelpersoner

The New Company består av i dag av tre medarbeidere og et nettverk av samarbeidspartnere

Morten Myrstad

Morten Myrstad

Les mer
Per Christian Eggen

Per Christian Eggen

Les mer
Shila Mohammadi

Shila Mohammadi

Les mer
Nettverk
Spesialister

Vi har et nettverk av rådgivere og spesialister som vi kan trekke på, avhengig av kundens behov

Jorunn Flydal

Jorunn Flydal

Les mer
Magne Otterdal

Magne Otterdal

Les mer
Sigrid Elsrud

Sigrid Elsrud

Les mer
Partnere
Teknologipartnere

Vi er partnere med ledende teknologileverandører, for å være løpende oppdatert

IBM

IBM

Les mer
Microsoft

Microsoft

Les mer
Box

Box

Les mer
Engagement
Social & Engagement

Social & Engagement Apps

Colibo

Colibo

Les mer
Workplace by Facebook

Workplace by Facebook

Les mer
Speakap

Speakap

Les mer
Motimate Training

Motimate Training

Les mer
Yammer

Yammer

Les mer
Portaler
Intranett og portaler

Intranett og portaler

Communication Sites

Communication Sites on Sharepoint

Les mer
Hub Portals

Hub Portals on Sharepoint Online

Les mer
Unily

Unily

Les mer
IBM Connections Engagement Centre

IBM Connections Engagement Centre

Les mer
Collaboration
Samhandling

Samhandling og produktivitet

Box

Box

Les mer
Dropbox

Dropbox

Les mer
IBM Connections

IBM Connections

Les mer
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Les mer
G Suite

G Suite

Les mer