Kunstig intelligens på arbeidsplassen

Kunstig intelligens har de siste årene fått mye oppmerksomhet. Noen anser teknologien som en trussel for både arbeidslivet slik vi kjenner det og menneskeheten forøvrig, mens andre ser et stort potensiale for effektiviseringer og forbedringer.

Les mer