Intranettet er i utvikling

Digitale verktøy utvikles i stadig økende tempo, og selv om intranettet i mange organisasjoner har blitt holdt utenfor denne utviklingen lenge har Microsoft nå lansert løsninger som skal endre dette.

Les mer