Manglende digital kompetanse hos ledere i det offentlige?

Er en av de største hindrene for digitalisering i det offentlige manglende kompetanse hos lederne når det gjelder digitalt lederskap? Undersøkelsen ”IT i praksis” tyder på det.

Les mer