Facebook lanserer sosialt intranett. Kan de lykkes?
By: Morten Myrstad | Kategori: Digital Workplace

Ifølge Financial Times (begrenset tilgang), Bloomberg og andre medier er Facebook i ferd med å utvikle et ”Facebook At Work”, en slags sosial intranettløsning eller digital jobbplattform for bedrifter. Nøkkelen til å lykkes er utvidet Enterprise funksjonalitet og integrasjoner med andre systemer.

OPPDATERING: Fra 2016 av heter Facebook sitt sosiale intranett "Workplace by Facebook"

Nå vil det i tilfelle ikke være første gang at bedrifter vil bruke Facebook til interne formål. Ifølge SSB bruker 18% av norske bedrifter sosiale medier til å ”utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor foretaket” (2013-tall). Dette inkluderer trlig både ”vanlige” sosiale medier brukt internt, og skreddersydde bedriftsløsninger som eksempelvis Yammer. De fleste som bruker Facebook, anvender da Facebook Grupper, som nå har 700 millioner månedlige brukere. Men denne funksjonen brukes også til en lang rekke andre formål, som organisert frivillig virksomhet, faggrupper, vennegjenger som ikke ønsker å dele poster offentlig etc.

Et lavterskel tilbud

Facebook Grupper er på mange måter et ”lavterskel” diskusjons- og delingsmedium for mindre bedrifter eller mindre team innenfor større bedrifter. Også Linkedin (Grupper) og Google+ (Communities) har tilsvarende funksjoner. Grupper kan også brukes som et uformelt medium for deling av bilder fra ulike typer events i en bedrifts hverdag. I tillegg har Facebook Messenger, som også kan brukes til internkommunikasjon mellom kolleger, og som nå har passert 500 millioner brukere.

Kommer til kort

Facebook har altså antall forbrukere på sin side, innenfor en B2C-setting. Men straks vi begynner å snakke om samhandling (Collaboration) i en mer forretningsorientert kontekst, kommer Facebook Grupper og andre offentlige sosiale nettverk til kort. Dette risikerer også ”Facebook At Work” å gjøre, med mindre Facebook er motivert for å investere tungt og ta opp konkurransen med dagens toneangivende aktører, som er store, globale programvareselskaper.

På mange måter kan Facebook sin suksess som det ultimate private nettverket, være en begrensning i forhold til bedriftsmarkedet.

Facebook har ikke et business-orientert DNA

Facebook har et meget sterkt grep om den ”sosiale grafen”, det underliggende nettverket som knytter sammen 1,3 milliarder mennesker, og som også består av venners venner, merkevarer og bedrifter som vi følger, oppdateringer, milliarder av bilder etc. Her passer Facebook sin nåværende forretningsmodell, annonsering, godt inn. Men utenom marketing, så har Facebook av i dag ikke et business-orientert DNA.

Facebook vil ha store problemer med å oppnå like høy nettverkseffekt eller troverdighet utenfor den sosiale grafen. Ja, det kan også være at mange arbeidsgivere eller arbeidstakere er lite komfortable med at man blander sammen private, sosiale nettverk med nettverkene på jobben.

Hvem eier ”Business Graph” og ”Office Graph”?

På business-siden er både konkurranseparametrene og aktørene helt annerledes enn innenfor den mer forbrukerorienterte sosiale grafen. Eksempelvis er i dag Linkedin dominerende innenfor ”Business Graph”, det offentlige nettverket av forretningsforbindelser.

Graph

På innsiden av bedriftene, innenfor ”Work Graph” eller ”Office Graph”, er det Microsoft som i øyeblikket er den sterkeste aktøren når det gjelder sosiale eller samhandlingsorienterte løsninger, basert på byggeklosser som Office 365, Sharepoint, Yammer og Skype for Business. Her er det ikke sosiale nettverk som Facebook, Twitter, Snapchat etc. som er konkurrentene, men bedrifter som Google (Google Apps for Work, nå G Suite), Salesforce (eks. Chatter), SAP (eks. Jam), IBM (eks. Connections), Jive, Tibbr og spennende nykommere som Slack.

Det er ikke nok å være sosial

Dagens profesjonelle tilbydere av ”sosiale intranett” har allerede kommet langt forbi den pubertetsorienterte begeistringen over å kunne tilby sosiale like-, dele- og følge-funksjoner til sine ansatte. Ja, de fleste av dem (og deres kunder) har allerede erkjent at smale ”sosiale” intranett, uten koblinger til medarbeidernes arbeidshverdag og forretningsorienterte prosesser, risikerer å bli ennå en silo.

Derfor snakker vi nå ikke lenger om ”Intranett 2.0”, men om en integrert digital arbeidsplass, hvor det sosiale naturlig bygges inn i alle bedriftens arbeidsprosesser og verdikjeder, sammen med andre funksjoner som bl.a. avansert søk og mobilitet. Det hele kobles gjerne sammen med tradisjonelle publiseringsløsninger, samhandlingsløsninger og kontorapplikasjoner.

Social

Den digitale arbeidsplassen

Det er flere sammenfallende teknologitrender som i øyeblikket gjør den integrerte, digitale arbeidsplassen mulig:

  • Skybaserte tjenester, API-er og åpne programspråk gjør det stadig lettere å integrere ulike teknologiplattformer med hverandre, eksempelvis forretningsorienterte og mer brukerorienterte applikasjoner.
  • Bedriftenes atferd tilpasses i økende grad mobile medarbeidere, enten ansatte som per se ikke jobber ved en stasjonær PC (eks. butikkmedarbeidere, produksjonsmedarbeidere), ledere, salgsrepresentanter og andre som hyppig er på reise eller kunnskapsmedarbeidere som jobber mye fra hjemmekontor.
  • Tradisjonelle kontorprogrammer som Word, Excel og Power Point (og tilsvarende programpakker fra Google, Apple og andre), er nå tilgjengelige både lokalt på din stasjonære PC, i skyen via browseren og via mobile plattformer (iOS, Android og Windows).
  • Vi står trolig kun i startgropen av en utvikling hvor din arbeidsgiver kommer til å ha en app-butikk med godkjente ”Enterprise” apps, enten disse kommer fra 3. parter som eksempelvis Salesforce (CRM), Box (lagring), Marketo (marketing automation) etc., eller de er spesialutviklet for selskapet.
  • ”Det sosiale” er nå ikke lenger bare et ”sted”, men mer og mer et sosialt lag som knytter sammen personer, grupper, dokumenter etc. I tillegg kan den sosiale ”aktivitetsfeeden” frigjøres fra sin silo og i stedet bli tilgjengelig der den oppleves som relevant, eksempelvis i dedikerte samarbeidsrom eller som en diskusjonstråd rundt et dokument.
  • Det sosiale, det mobile og avansert søk er samtidig i ferd med å gi nytt liv til slitne og hierarkiske intranett, og gjøre innholdet både mer relevant og mer personlig tilpasset.

Når disse teknologitrendene møtes, blir det mulig å utvikle digitale arbeidsplasser som både bidrar til personlig produktivitet, effektiv samhandling i team og som samtidig oppleves som åpne og transparente.

Consumerization av bedriftene

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Facebook er fristet til å satse på bedriftsmarkedet, ettersom bl.a. Gartner Group anslår at markedet for ”Enterprise Software” er på over 320 milliarder dollar. En bedriftssatsing fra Facebook sin side er også logisk innenfor en av de store megatrendene for tiden,”Consumerization” av bedriftene, hvor vi tar med oss digitale vaner og verktøy fra vårt digitale liv, og forventer at disse også blir å finne på jobben.

Bedriftsmarkedet er krevende

Eksemplene er mange på forbrukerbedrifter som prøver, men det finnes også mange som sliter med overgangen fra forbrukermarkedet til bedriftsmarkedet. Google Apps (nå G Suite) ble lansert allerede i 2006, og mange vil hevde at det er først nå at Google også er i ferd med å bli en troverdig leverandør til større bedrifter. Microsoft har underveis kjøpt både norske Fast (søk), Skype (chat/videosamtale) og Yammer (sosial newsfeed) for å få byggeklossene på plass. Apple har på mange måter tatt bakveien inn i bedriftene gjennom iPhone og iPad, og satser først nå målrettet på bedriftsmarkedet, gjennom samarbeidsavtalen med IBM og oppbygging av en egen salgsorganisasjonrettet mot bedriftene. Også internettyndlinger som Box og Dropbox er på full fart inn i bedriftsmarkedet for å overleve, men også der møter de hard konkurranse på pris fra store aktører som Amazon, Google og Microsoft.

Hva er Facebook sin suksessformel?

Så hva sier dette om Facebook sin mulighet til å lykkes? Vi ser to veier: Enten en kraftig satsing på Facebook@Work som et åpent økosystem, med meget gode API-løsninger for integrasjon med annen programvare, og med newsfeed, messenger og grupper som Facebook sin kjerne. Dette krever en aktiv partnerstrategi, i noen tilfeller også med aktører som også oppfatter Facebook som en konkurrent.

Den andre veien er at Facebook tar kontroll på byggeklossene selv, enten ved kjøp eller videreutvikling av eksisterende teknologier. Dette bør da kunne omfatte både søk (a la Fast, alternativt en videreutvikling av Graph Search), lagring og dokumenthåndtering (a la Box og Dropbox), kontorprogramvare (eksempelvis kjøpe selskaper som Quip), prosjektstyring (eksempelvis kjøpe Asana), video/chat (eksempelvis utbygging av Messenger), publisering (eksempelvis kjøpe WordPress eller Squarespace), mail (som Facebook har prøvd før) og kalender.

Foreløpig vet vi lite om Facebook sin strategi og veikart her.

Samhandling kommer ikke out-of-the-box

Ettersom Facebook@work er tenkt som et samhandlingsverkøy, er det også greit å minne om at samhandling ikke er en programvare, men en måte å jobbe sammen på innenfor en bedrift. Manglende strategi, forankring og organsering er da også en av grunnene til at 4 av 5 bedrifter mislykkes med ”Social Enterprise”. Men gevinstene er også store, hvis man gjør det riktig.

Skal en bedrift lykkes med å bygge en integrert, digital arbeidsplass, må denne visjonen begrunnes i bedriftens mål og strategier, du må ha solid forankring i toppledelsen, mellomlederne må være villige til å ”walk the talk” og medarbeiderne må oppleve relevans og nytteverdi utover ”water cooler”-effekten. Det er også nødvendig med solid backing fra alle sentrale beslutningsmiljøer i en bedrift, ikke bare Kommunikasjon, Human Relations og IT, men også fra ”linjen” som har fokus på produksjon, innkjøp, salg, markedsføring og logistikk. I tillegg kreves det en gjennomtenkt adopsjonsplan for å oppnå ønsket utbredelse og bruk, og et forankret styringssystem (Governance) med tydelig eierskap for vedlikehold og videreutvikling av samhandlingsløsningene.

Har Facebook det som skal til?

Derfor er spørsmålet i etterkant av Facebook@work-nyhetene: Kan dagens Facebook klare å bygge et business-orientert DNA, utvikle tilstrekkelig funksjonalitet i en jobbplattform og samtidig oppnå troverdighet som en langsiktig partner for næringslivet? Dette krever investeringer, dedikering og langsiktighet i et marked hvor verdiskaping er driveren og hvor selskapslederne, og ikke bare markedsavdelingene, vil være de sentrale beslutningstakerne.

Hva tror du? Har Facebook det som skal til?

The New Company er spesialister innen digital virksomhetsutvikling. Innsikt, strategier og løsninger i bruk av sosiale intranett og samhandlingsløsninger er et av våre sentrale tjenesteområder. For å få med deg løpende nyheter og innsikt kan du abonnere på vårt nyhetsbrev her, eller følge oss i sosiale medier: Linkedin, Facebook, Twitter, Google+.