Digital samhandling i 2018
By: Håvard Brittmark | Kategori: Digital Workplace

Vi har sett nærmere på noen av spådommene for digital samhandling i det kommende året, og ikke overraskende er mye fokus på kanalbasert samhandling, men også integrasjon av kunstig intelligens og datasikkerheten i skytjenester trekkes frem.

Kanalbasert samhandling

2017 var året der kanalbasert samhandling virkelig fikk sitt oppsving med Slack og Microsoft Teams. Computerworld fremhever denne utviklingen og muligheten for at disse temastyrte chatkanalene vil erstatte den tradisjonelle mailinnboksen og fungere som en intuitiv hub for samhandling. Den planlagte integrasjonen av Skype for Business i Microsoft Teams ligger også an til å bli viktig for å trekke brukere til Teams, samtidig som videokonferanser blir mer utbredt.

Computerworld gjør det også klart at 2018 vil bli et viktig år for pioneren Slack, som er avhengig av å få innpass i det Microsoft-dominerte bedriftsmarkedet dersom de skal klare å bli en utfordrer på volum. Her kan Google få en viktig rolle, og med den allerede tette integrasjonen tror vi ikke det er usannsynlig at Google også kan legge penger på bordet for Slack. Likevel vil Teams være en hard nøtt å knekke siden verktøyet allerede er betalt for gjennom Office365-lisensen.

Kunstig intelligens på arbeidsplassen

Det er liten tvil om at kunstig intelligens kan revolusjonere en rekke oppgaver og prosesser. Cloudtweaks fremhever muligheten for å la programvare gjøre opptak og analysere møteinnhold for så å foreslå nøkkelpersoner man kan kontakte i organisasjonen. Det store spørsmålet er hvor vår komfortsone setter grenser. Rowan Trollope fra Cisco trekker frem en trend hvor brukere ser ut til å bli mer bekvemme med å samhandle med maskiner. Dette er særlig interessant siden kunstig intelligens allerede kan bidra til økt effektivitet, for eksempel gjennom chatbotene i Slack og Teams.

Datasikkerhet i skyen

Utviklingen innen skybaserte verktøy har vært formidabel og åpnet opp for en mer fleksibel arbeidshverdag og enklere digital samhandling. Trollope mener derimot at det har vært for mye fokus på gullet og de grønne skogene, og for lite fokus på risikoen knyttet til de nye samhandlingsverktøyene. Selv om det selvsagt er umulig å forutse frykter han at 2018 vil bli året hvor et vellykket angrep på en skytjeneste åpner IT-administratorenes øyne. Samtidig er nok realiteten mer nyansert, og det må nevnes at mange mener skytjenestene har bedre sikkerhet enn de tradisjonelle on premise-løsningene.

Ikke glem menneskene 

Utviklingen innen samhandlingsverktøy gjør det mulig å unngå kontoret og dermed også nærkontakt med våre kjære (og ikke fullt så kjære) kolleger. Dette er fantastisk med tanke på å skape en fleksibel arbeidshverdag. Samtidig blir det viktigere å ikke glemme hvor sentral menneskelig interaksjon er for både kreativitet og innovasjon. Dette er årsaken til at Forbes sin spådom #1 er økt fokus på analog samhandling, noe som også kan ha positive konsekvenser for en styrket organisasjonskultur og høyere jobbtilfredshet hos de ansatte.