Cloud for dummies
By: Håvard Brittmark | Kategori: Digital Workplace

Det er noen år siden skybaserte tjenester slo igjennom for alvor, men etter hvert som stadig flere verktøy flytter opp i himmelriket er det desto viktigere med en god forståelse av den underliggende teknologien og mulighetene den åpner. Denne bloggposten gir en oversikt over fordeler og ulemper med «skyen», kombinert med et fremtidsblikk på nye tjenester og løsninger som vokser frem.

Teknologien
Kort fortalt er teknologien bak skyen basert på kommunikasjon med eksterne servere via internettet. Skyen er dermed et samlebegrep for alt fra Software as a Service (SaaS), altså fullverdig programvare som hostes sentralt og som kan tas i bruk umiddelbart slik som Google Docs, til Infrastructure as a Service (IaaS), hvor serverkapasitet stilles til disposisjon for dine egne programmer. Platform as a Service (PaaS) kan beskrives som en mellomting og tilbyr verktøy for utvikling av egne applikasjoner sammen med serverkapasitet, noe som kan forenkle, men også begrense, utviklingsprosessen.

Argumentene
Argumentene for skyen er mange, og du har sikkert hørt flere av dem før. Viktigst er kanskje at verktøy og filer er tilgjengelig på tvers av enheter, både uten en kronglete VPN og uavhengig av tid og sted. Dette eliminerer (nesten) også datakrasj som et problem fordi filene er sikret eksternt, og arbeidet kan dermed enkelt fortsette med en annen maskin. Videre skaper dette muligheter for økt samhandling, at små bedrifter kan få tilgang til kraftige systemer, enkel integrasjon av verktøy gjennom APIer og rask utrulling. Noen hevder til og med at bruk av skyen er mer miljøvennlig enn andre løsninger, i alle fall for små selskaper. På samme tid er man i mange tilfeller avhengig av en rask og stabil internettilkobling. Datasikkerhet er også et tilbakevendende tema, for ved bruk av skyløsninger må man også ha tillit til en tredjepart. Heldigvis sitter disse vanligvis på den nødvendige spisskompetansen, så for mange små bedrifter kan skyen tilby bedre sikkerhet enn om man løser ting internt. For store selskaper med sensitiv informasjon stiller ting seg litt annerledes, men det finnes en løsning for dette som vi kommer tilbake til nedenfor.

Fremtiden
Inspirasjonen til denne bloggposten kom fra Bessemer Venture Partner, et venture capital-selskap spesialisert innen teknologi, sin statusrapport på skyindustrien. Her trekker de frem noen interessante trender, blant annet en økning i bruken av serverless computing, Payment as a Service og skjermløse verktøy som Amazons Alexa, sammen med viktigheten av APIer som innovasjonsdriver.

Serverless computing er i utgangspunktet en misvisende betegnelse siden det i høyeste grad fortsatt innebærer bruk av servere, men konseptet innebærer en dynamisk og behovsstyrt tildeling av serverressurser med en tilsvarende faktureringsmodell noe som bidrar til økt fleksibilitet. Payment as a Service dreier seg om tjenester som Shopify og MINDBODY som tilbyr skybaserte løsninger for å starte nettbutikk og treningssenter. De tidligere nevnte APIene er også sentrale. API står for «application programming interface» og er en måte hvor ulike applikasjoner kommuniserer med hverandre og utveksler data. Dersom du for eksempel ønsker å lage en app for bysykkelsafari kan denne appen kommunisere med Oslo Bysykkels systemer om hvor ledige bysykler befinner seg via nettopp deres API. Med andre ord gjør APIer det lett å bygge videre på eksisterende programvare.

Hybrid
Med andre ord er det ingen tvil om at skyen åpner for en rekke nye forretningsmuligheter og arbeidsmåter. Samtidig vil utfordringer knyttet til datasikkerhet fortsatt ligge i bakhodet, men det er ikke bare for biler at hybridløsninger er i vinden. En hybridsky innebærer å kombinere en privat on-premise løsning med en skyløsning fra en tredjepart. Dermed oppnår man bra kapasitet og fleksibilitet samtidig som man sikrer full kontroll på sensitive data. På mange måter kan man si at det blir det beste av to verdener.


The New Company er spesialister innen digital virksomhetsutvikling. Bruk av skybasert programvare er et av våre sentrale tjenesteområder. Du kan bestille et uforpliktende webmøte her, hvor du kan velge tema og tidspunkt selv. For å få med deg løpende nyheter og innsikt kan du abonnere på vårt nyhetsbrev her, eller følge oss i sosiale medier: Linkedin, Facebook, Twitter, Google+.